fbpx

Oil-free powertrain test

RVS otti vuonna 2004 osaa EU:n rahoittamaan tutkimusohjelmaan Münchenissä Saksassa. Tästä voit lukea niin tärkeimmät tulokset kuin koko testiraportinkin (englanniksi):

Tulokset on esitetty kuvassa 6: käsittelemättömät kiekot tuhoutuivat 7 minuutissa, RVS:llä käsitellyt n. 15 minuutissa. Siten käsiteltyjen kiekkojen käyttöikä oli yli kaksinkertainen käsittelemättömiin verrattuna (sivu 46)

Testin jälkeen pinnalta voitiin havaita piijäämiä. Pinnankarheus oli vähentynyt ennen testiä mitatusta Ra=0,2 µm:stä testin jälkeen mitattuun Ra=0,05 µm:iin (sivu 57). Alkuperäinen, kappaleiden liikesuuntaan nähden poikittainen hiomajälki ei ollut enää näkyvissä.

Näiden RVS Technology -aineella tehtyjen testien johtopäätös oli, että rajavoitelussa muodostetuilla pinnoilla on positiivinen vaikutus öljyttömässä tilassa tapahtuvan käytön aikaan. Kiekkojen pinnankarheus laski ja pinnoilta voitiin havaita piitä sen jälkeen, kun pinta oli muodostettu ajamalla kappaleita koelaitteessa. Pinnasta ei kuitenkaan voitu suoraan havaita syntynyttä pintarakennetta (sivu 57).

 

Tekijöitä, jotka saattoivat vaikuttaa pinnan havaitsemiseen:

  • RVS muokkaa pintarakennetta ja integroituu kitkapinnan metalliin, mistä syystä pinnan metallin ja uuden pinnan välillä ei näy selvää rajapintaa
  • Tribokeraaminen nanopinnoite ei kata koko kitkapintaa tasaisesti ja kokonaan. Keraaminen rakenne syntyy vain siellä, missä kosketus todella tapahtuu
  • Pinnoitekalvo voi olla ja on yleensä hyvin ohut. Ehkä mittalaitteen ominaisuudet ja tarkkuus olivat myös liian rajalliset
  • Röntgen- tai atomivoimamikroskoopilla RVS:llä käsitellyn pinnan hieestä otetut kuvat saattaisivat olla parempia tähän tarkoitukseen.
Ostoskori